Ανθρωπολογία και προσχολική Αγωγή

Σωτηρόπουλος, Λ. 2010, 'Ανθρωπολογία και προσχολική Αγωγή'. Νέα Παιδεία, τόμος 136, σελ. 95-104