Ανθρωπολογία στην Εκπαίδευση: τι μπορεί να προσφέρει η ανθρωπολογία στην εκπαίδευση

Σωτηρόπουλος, Λεωνίδας. 2002. Ανθρωπολογία στην Εκπαίδευση: τι μπορεί να προσφέρει η ανθρωπολογία στην εκπαίδευση. Αθήνα: ελληνικά γράμματα (επανέκδοση από εκδόσεις Κριτική το 2013).