Ανθρωπολογική Έρευνα στην Εκπαιδευτική Πράξη

Σωτηρόπουλος, Λεωνίδας. 2017, 'Ανθρωπολογική Έρευνα στην Εκπαιδευτική Πράξη'. Στο ΤΕΕΑΠΗ, Σύγχρονες Ερευνητικές Τάσεις στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία. Αθήνα: New Tech Pub.