Αξιοποίηση της τέχνης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων»: Μια Καινοτομική Πρακτική

Κόκκος, Α. & Ράικου, N. (2014). Αξιοποίηση της τέχνης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων»: Μια Καινοτομική Πρακτική. Εκπαιδευτικός Κύκλος, 2/2, 9-23.