Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά. Η προσέγγιση του “Μωσαϊκού”

Παπαπροκοπίου, Ν., Ρήγα, Β. (επιμ. & εισ.) 2010, A. Clark, P. Moss, Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά. Η προσέγγιση του "Μωσαϊκού", 1η, ΕΑΔΑΠ, Αθήνα. Πρόσθετες Πληροφορίες: Περίληψη: Πώς μπορούν οι απόψεις και οι εμπειρίες των μικρών παιδιών να τοποθετηθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των υπηρεσιών αξιολόγησης των προσχολικών δομών; Απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια για να αναθεωρηθούν οι παραδοσιακές μέθοδοι άντλησης πληροφοριών, προκειμένου οι ενήλικες να ακούσουν τα μικρά παιδιά και να ανταποκριθούν σε αυτά. Η παρούσα πρωτοποριακή μελέτη περιγράφει ένα νέο πλαίσιο –την προσέγγιση του «Μωσαϊκού»– για την ακρόαση των απόψεων των μικρών παιδιών αναφορικά με την καθημερινή τους ζωή. Η προσέγγιση του «Μωσαϊκού» είναι πολυμεθοδική: οι φωτογραφίες των παιδιών, οι ξεναγήσεις και οι χάρτες προστίθενται στη συζήτηση και την παρατήρηση ώστε να κατανοήσουμε βαθύτερα τις απόψεις των παιδιών για το προσχολικό τους περιβάλλον. Έχει επίσης τη δυνατότητα ως εργαλείο να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερα παιδιά, και ιδιαίτερα σε όσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία ή σε αυτά των οποίων η γλώσσα της χώρας όπου διαμένουν δεν είναι η μητρική. Η μελέτη θα ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα στελέχη κοινωνικής πολιτικής, τους παιδαγωγούς και τους ερευνητές που αναζητούν νέο θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς και πρακτικούς και δημιουργικούς τρόπους ακρόασης των μικρών παιδιών.