Βοϊνέσκου, Ζ., Δαλάπα, Α., & Ράικου, Ν. Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης (2017-2018). Πάτρα: Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Πάτρας & Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης Πανεπιστημίου Πατρών