Γνωριμία των μελών του σώματος. Δραστηριότητες ενεργητικής ηρεμίας

Ρήγα, Β. 2001, 'Γνωριμία των μελών του σώματος. Δραστηριότητες ενεργητικής ηρεμίας'. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τόμος 19, σελ. 45-50.