Διεθνής Συνδιάσκεψη για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση

Στις 25-28 Ιουνίου 2020 θα γίνει στην Αθήνα η 4η Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Δικτύου της Μετασχηματίζουσας Μάθησης σε συνδιοργάνωση με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής έχει μετατεθεί για τις 10/2/2020. Σημειώνεται ότι την Πέμπτη 25/6/2020 το απόγευμα θα υπάρξει ειδικό εργαστήριο για νέους ερευνητές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο link: http://www.adulteduc.gr/