Εγχειρίδιο Διαπολιτισμικού Διαλόγου

Ρήγα, Β. 2010, Εγχειρίδιο Διαπολιτισμικού Διαλόγου, 1η, ΕΑΔΑΠ, Αθήνα. Πρόσθετες Πληροφορίες: Περίληψη: Το παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζει την έννοια του διαπολιτισμικού διαλόγου και εξετάζει τις διαφορετικές προοπτικές του μέσα από δραστηριότητες για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Σκοπός του είναι να επιτρέψει στα άτομα και τις ομάδες να συμμετάσχουν σε έναν ανοικτό διάλογο για τη διαβίωση και την εργασία σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως είναι πλέον και η ελληνική. Οι 22 δραστηριότητες του εγχειριδίου μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, στον εργασιακό χώρο, στην κοινότητα και στην καθημερινή ζωή. Αναδεικνύουν τρόπους με τους οποίους ο διαπολιτισμικός διάλογος –θέμα που αντιμετωπίζεται μερικές φορές αόριστα- μπορεί να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες ενέργειες και να εμπνεύσει άλλες. Παρουσιάζονται ποικίλες μέθοδοι και τεχνικές εκπαίδευσης προκειμένου να γίνει αντιληπτό το μήνυμα του διαπολιτισμικού διαλόγου σε όλους τους συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως μορφωτικής και κοινωνικής προέλευσης, Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έκφραση της δημιουργικότητας μέσα από τη δραματοποίηση, τη χρήση αντικειμένων και εποπτικού υλικού, τη μουσική, το χορό και το γραπτό κείμενο.