Εκφράσεις Πολιτισμού και Εκπαίδευσης

Σωτηρόπουλος, Λεωνίδας. 2013. Εκφράσεις Πολιστισμού και Εκπαίδευσης. Πάτρα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών.