Ενδοσχολική Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Αγωγή

Ρήγα, Β., Αναγνωστοπούλου, Λ. (2004). Ενδοσχολική Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Αγωγή, 6ο Ετήσιο Συνέδριο Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 30 Απριλίου - 2 Μαΐου 2004, Πάτρα.