Ημερίδα ενημέρωσης, 4 Σεπτεμβρίου 2020. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Προαγωγή Ψυχικής Υγείας στα Σχολεία (Promoting Mental Health at Schools, PROMEHS).