Η αξία του κινητικού γραμματισμού από την πρώιμη παιδική ηλικία

Θερμού, Α., Ρήγα, Β. (2019). Η αξία του κινητικού γραμματισμού από την πρώιμη παιδική ηλικία, 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Αθλητισμός & Τέχνη: Επιστημονικός & Καλλιτεχνικός Διάλογος», Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 5-7 Απριλίου 2019, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.