Η διαδρομή των νηπιαγωγών προς την αυτοβελτίωση: Προβληματισμοί και προτάσεις

Διδάχου, Ε., Γκολφινοπούλου, Γ., Αγγελάκη, Χ., Παπαδάκου, Ε., Ρήγα, Β. (2013). Η διαδρομή των νηπιαγωγών προς την αυτοβελτίωση: Προβληματισμοί και προτάσεις, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ο.Μ.Ε.Ρ. με θέμα «Δεξιότητες Ζωής: Προσωπική-κοινωνική ανάπτυξη στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία», Ο.Μ.Ε.Ρ. και Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 18-20 Οκτωβρίου 2013, Ιωάννινα.