Η κινητική ανάπτυξη στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού

Ρήγα, Β. (2019). Η κινητική ανάπτυξη στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Κεντρική εισήγηση στην 1η Παιδαγωγική Ημερίδα «Η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού στην προσχολική ηλικία», Σύλλογος Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου, 12 Οκτωβρίου 2019, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.