Η περίπτωση της εκπαίδευσης του παιδιού του Αβεϋρόν και κάποιοι θεωρητικοί όροι του ανθρωπολόγου Ardener

Σωτηρόπουλος, Λ. 2008, 'Η περίπτωση της εκπαίδευσης του παιδιού του Αβεϋρόν και κάποιοι θεωρητικοί όροι του ανθρωπολόγου Ardener'. Στο Σ. Μπάλιας (επιμ.), Ενεργός Πολίτης και Εκπαίδευση. Αθήνα: Παπαζήσης.