Η πορεία της Φυσικής Αγωγής μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα για το νηπιαγωγείο

Ρήγα, Β. (2008). Η πορεία της Φυσικής Αγωγής μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα για το νηπιαγωγείο, 9ο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Κολέγιο Αθηνών και το Κολλέγιο Ψυχικού, 18-20 Ιανουαρίου 2008, Αθήνα.