Η σωματική μετάλλαξη του εκπαιδευτικού και ο ρόλος της στη μαθησιακή διαδικασία

Ρήγα, Β. (2007). Η σωματική μετάλλαξη του εκπαιδευτικού και ο ρόλος της στη μαθησιακή διαδικασία, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, 18-22 Απριλίου 2007, Ρέθυμνο.