Ικανότητες, εμπειρίες και γνώσεις των φοιτητών των Performance Studies στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΗΠΑ

Riga, V. (2018). Ικανότητες, εμπειρίες και γνώσεις των φοιτητών των Performance Studies στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΗΠΑ, 8η Διεθνή Συνδιάσκεψη για το θέατρο στην εκπαίδευση, 23-25 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα.