Κίνηση, τέχνη, λόγος και επιστήμη στο Παιδικό Φεστιβάλ του ΤΕΕΑΠΗ: μία μελέτη περίπτωσης σχετικά με τις διδακτικές και παιδαγωγικές εφαρμογές του

Μητσάκου, Α., Ρήγα, Β. (2019). Κίνηση, τέχνη, λόγος και επιστήμη στο Παιδικό Φεστιβάλ του ΤΕΕΑΠΗ: μία μελέτη περίπτωσης σχετικά με τις διδακτικές και παιδαγωγικές εφαρμογές του, 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Αθλητισμός & Τέχνη: Επιστημονικός & Καλλιτεχνικός Διάλογος», Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 5-7 Απριλίου 2019, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.