Καραλής Θανάσης

Ο Θανάσης Καραλής είναι Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης. Έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό φορέων ως εκπαιδευτής, σύμβουλος, συντονιστής και αξιολογητής προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα θέματα σχεδιασμού και αξιολόγησης στην εκπαίδευση ενηλίκων (Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης). Είναι μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και μέλος του ΔΣ του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 1998, αρχικά ως μέλος της ομάδας που ανέπτυξε το εκπαιδευτικό υλικό για τη θεματική ενότητα «Εκπαίδευση Ενηλίκων», στην οποία διετέλεσε μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) και Συντονιστής. Σήμερα είναι μέλος ΣΕΠ και συντονιστής της θεματικής ενότητας «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση» (ΕΚΕ 51) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Έχει συνεργαστεί ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας και ερευνητής με δημόσιους και κοινωνικούς φορείς (ενδεικτικά: ΓΓΔΒΜ, ΕΚΕΠΙΣ/ΕΟΠΠΕΠ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σε έργα που αφορούν την αξιολόγηση, τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και την εφαρμογή πολιτικών διά βίου μάθησης. Έχει συμμετάσχει σε 33 ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, σε 16 από αυτά διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος. Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη για τα κίνητρα και τα εμπόδια στη συμμετοχή των εργαζομένων σε προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης», που υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ) και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ. Το δημοσιευμένο ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 110 εργασίες στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα, μεταξύ των οποίων και δέκα βιβλία.