Μέλη του Δικτύου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βασιλική Ρήγα, MA, PhD

Ευστάθιος Χριστοδουλίδης, PhD, Med, FHEA

Φωτεινή Βενετσάνου, MSc, PhD

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Άλτα-Ευαγγελία Θερμού, ΜΑ

Αιμιλία Ρούβαλη, MA

Κωνσταντίνα Ζαχαριάδη

Βασιλική Καϊόγλου , MSc, PhD

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ