Μητρικές γλώσσες στο διαπολιτισμικό σχολείο

Ρήγα, Β., Αναγνωστοπούλου, Λ. (2007). Μητρικές γλώσσες στο διαπολιτισμικό σχολείο, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ο.Μ.Ε.Ρ., Ο.Μ.Ε.Ρ. και Πανεπιστήμιο Πατρών (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.), 1-3 Ιουνίου 2007, Πάτρα.