Ο ρόλος του σώματος στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης μέσα από την ελληνική νομοθεσία

Ρήγα, Β. (2008). Ο ρόλος του σώματος στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης μέσα από την ελληνική νομοθεσία, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, ΕΛ.Ψ.Ε., 29 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2008, Αθήνα.