Παιδαγωγική Κινησιολογία

Ρήγα, Β. 2000, 'Παιδαγωγική Κινησιολογία'. Εκπαιδευτική Κοινότητα, τόμος 53, σελ. 44-47.