Πρόγραμμα Αίσωπος: Εκπαιδευτικές πρακτικές σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Ρήγα, Β. (2001). Πρόγραμμα Αίσωπος: Εκπαιδευτικές πρακτικές σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, Συνέδριο Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση και την εξωσχολική απασχόληση, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία», 28-29 Νοεμβρίου 2001, Αθήνα.