Στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Καλλιτεχνικές πρακτικές στην εκπαιδευτική πράξη: αισθητική, αισθήσεις, νοηματοδοτήσεις»

Τα μέλη του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης από τις ερευνητικές περιοχές της αισθητικής αγωγής και των σωματικών πρακτικών συμμετείχαν στις εργασίες του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της OMEP με Διεθνή Συμμετοχή, και με θέμα: «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας», που πραγματοποιήθηκε 1-3 Νοεμβρίου 2019, στην Πάτρα, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώνοντας την θεματική στρογγυλή τράπεζα: «Καλλιτεχνικές πρακτικές στην εκπαιδευτική πράξη: αισθητική, αισθήσεις, νοηματοδοτήσεις». Ειδικότερα, στο πλαίσιο της στρογγυλής τράπεζας οι ομιλήτριες/ής ανέπτυξαν τα παρακάτω θέματα, ενώ ακολούθησε συζήτηση με το ακροατήριο: «Αισθητική αγωγή και γαλάζιες κιθάρες: τέχνη, νοηματοδότηση, αισθητική εμπειρία», Αλεξάνδρα Μουρίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. «Η καλλιτεχνική εμπειρία στη διδακτική συνθήκη: από την εκφραστική προσπάθεια στη νοηματοδότηση», Αντώνης Βάος, Καθηγητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. «Η θεατρική έκφραση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον», Βασιλική Ρήγα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. «Μουσική στην προσχολική ηλικία: προσεγγίζοντας την τέχνη, προωθώντας τη μουσική έκφραση και δημιουργία», Γεωργία Παρπαρούση, μέλος Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.