Συνεργατική έρευνα σωματικής έκφρασης στο νηπιαγωγείο

Ρήγα, Β. (2001). Συνεργατική έρευνα σωματικής έκφρασης στο νηπιαγωγείο, 3ο Ετήσιο Συνέδριο «Ο Εκπαιδευτικός ως ερευνητής», Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Μονάδα Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, 4-6 Μαΐου 2001, Πάτρα.