Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

Καραλής, Θ. (2005). Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.