Σχολική μάθηση και ψυχοκινητικές δραστηριότητες

Ρήγα, Β. 2005, 'Σχολική μάθηση και ψυχοκινητικές δραστηριότητες'. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, τόμος 6, σελ. 146-156 Πρόσθετες Πληροφορίες: Περίληψη: Οι ψυχοκινητικές δραστηριότητες αποτελούν μέρος των αναλυτικών προγραμμάτων των νηπιαγωγείων όλων των χωρών. Ο ρόλος, όμως, που διαδραματίζουν στην εξέλιξη του παιδιού συχνά ξεχνιέται ή παραβλέπεται προς χάριν άλλων γνωστικών αντικειμένων. Το άρθρο, μέσα από την πειραματική έρευνα που οργανώθηκε σε δύο ευρωπαϊκές χώρες και τη συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων τους, παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους οι ψυχοκινητικές δραστηριότητες πρέπει να εφαρμόζονται καθημερινά στην προσχολική ηλικία, καθώς και την επίδρασή τους στο γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα ανάπτυξης των παιδιών.