Σχολικός χώρος και σώμα μαθητή: Ανάλυση περιεχομένου του λόγου της πολιτείας

Αγγελακοπούλου, Μ., Ρήγα, Β. (2017). Σχολικός χώρος και σώμα μαθητή: Ανάλυση περιεχομένου του λόγου της πολιτείας, Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Χώροι για το παιδί ή χώροι του παιδιού;», Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» του ΑΠΘ, 19-21 Μαΐου 2017, Θεσσαλονίκη.