Σωματική έκφραση και μαθησιακή διαδικασία

Ρήγα, Β. 2002, 'Σωματική έκφραση και μαθησιακή διαδικασία'. Μουσικοθεραπεία και Δημιουργική Έκφραση, τόμος 2, σελ. 15-17.