Σωματική έκφραση και μαθησιακή διαδικασία

Ρήγα, Β. (2001). Σωματική έκφραση και μαθησιακή διαδικασία, 2ο Συνέδριο Μουσικοθεραπείας και Δημιουργικής Έκφρασης, Ελληνική Εταιρία Μουσικοθεραπείας και Δημιουργικής Έκφρασης, 6-8 Απριλίου 2001, Αθήνα.