Σύγχρονα Προγράμματα Φυσικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο

Ρήγα, Β. (2017). Σύγχρονα Προγράμματα Φυσικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο, στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών, Σύγχρονες Ερευνητικές Τάσεις στην Προσχολική και την Πρώτη Σχολική Ηλικία. Αθήνα: NewTech Pub, σελ. 255-264, ISBN 978-960-578-018-0.