Σύγχρονες Τάσεις στον χώρο της Δια Βίου Μάθησης

Ράικου, Ν. & Κωνσταντοπούλου, Γ. (2009). Σύγχρονες Τάσεις στον χώρο της Δια Βίου Μάθησης. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 18, 23 – 28.