Τα διαδραστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια και η επίδρασή τους στην κινητική συμπεριφορά των παιδιών

Πατούχα, Σ., Ρήγα, Β. (2019). Τα διαδραστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια και η επίδρασή τους στην κινητική συμπεριφορά των παιδιών, 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Αθλητισμός & Τέχνη: Επιστημονικός & Καλλιτεχνικός Διάλογος», Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, 5-7 Απριλίου 2019, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.