Το σώμα του παιδιού στην προσχολική αγωγή

Ρήγα, Β. (2004). Το σώμα του παιδιού στην προσχολική αγωγή, Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο Σώμα, Εκπαίδευση και Βιωματική Γνώση, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, 5-6 Νοεμβρίου 2004, Ρέθυμνο.