Όταν κοιτάς από ψηλά… μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά: Καλλιεργώντας στα παιδιά σφαιρική αντίληψη της πραγματικότητας

Ρήγα, Β., Παπαδάκου, Ε., Διδάχου, Ε., Γκολφινοπούλου, Γ., Αγγελάκη, Χ. (2013). Όταν κοιτάς από ψηλά… μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά: Καλλιεργώντας στα παιδιά σφαιρική αντίληψη της πραγματικότητας, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ο.Μ.Ε.Ρ. με θέμα «Δεξιότητες Ζωής: Προσωπική-κοινωνική ανάπτυξη στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία», Ο.Μ.Ε.Ρ. και Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 18-20 Οκτωβρίου 2013, Ιωάννινα.