4+1 κλειδιά για την αυτομόρφωση της νηπιαγωγού: Ένα ευέλικτο και υποστηρικτικό εργαλείο επαγγελματικής αυτοβελτίωσης

Παπαδάκου, Ε., Ρήγα, Β., Γκολφινοπούλου, Γ., Διδάχου, Ε., (2015). 4+1 κλειδιά για την αυτομόρφωση της νηπιαγωγού: Ένα ευέλικτο και υποστηρικτικό εργαλείο επαγγελματικής αυτοβελτίωσης, 1ο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας, Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 20-22 Φεβρουαρίου 2015, Κόρινθος.