4+1 κλειδιά για την αυτομόρφωση της νηπιαγωγού

Αγγελάκη, Χ., Γκολφινοπούλου, Γ., Διδάχου, Ε., Παπαδάκου, Ε., Ρήγα, Β. 2012, 4+1 κλειδιά για την αυτομόρφωση της νηπιαγωγού, 1η, Ο.Μ.Ε.Ρ, Αθήνα. Πρόσθετες Πληροφορίες: Περίληψη: Το βιβλίο φιλοδοξεί να προβληματίσει τις νηπιαγωγούς να θέσουν δημιουργικές ερωτήσεις σε σχέση με την καθημερινή πρακτική τους στην τάξη. Δεν δίνει απαντήσεις αλλά τεχνικές και τρόπους για να αναζητήσουν οι ίδιες τις απαντήσεις που αφορούν τις δικές τους πραγματικότητες στην τάξη του νηπιαγωγείου. Οι συγγραφείς του βιβλίου, αξιοποιώντας δεδομένα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας του ελληνικού νηπιαγωγείου και καταθέτοντας προσωπικές εμπειρίες, επιχειρούν ένα βήμα προς την ουσιαστική αυτομόρφωση της νηπιαγωγού. Θέτοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση αλλά και την ενημέρωση των νηπιαγωγών, μοιράζονται αναστοχαστικές πρακτικές δράσης, που αποσκοπούν σε ουσιαστική προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς προσπαθούν να δώσουν το έναυσμα σε όσες νηπιαγωγούς διαβάσουν το βιβλίο, να προβληματιστούν αναφορικά με το περιβάλλον δουλειάς τους. Να ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα άτομα που εμπλέκονται στην ευρύτερη μαθησιακή διαδικασία. Να προσδιορίσουν και να αναθεωρήσουν όπου χρειάζεται τις επιλογές τους σε σχέση με το καθημερινό τους πρόγραμμα και τέλος να αναστοχαστούν δημιουργικά σχετικά με τις ευρύτερες επιλογές τους και την αποτελεσματικότητά τους.