Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις

Η ανθρωπολογική προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μελετηθούν ολιστικά θεσμοθετημένες εκπαιδευτικές πράξεις. Επιπροσθέτως, αν θεωρήσουμε ότι πολιτισμικές τάσεις, έθιμα, τρόποι ζωής, κοσμοθεωρίες εκπαιδεύουν τους εμπλεκόμενους στις συνθήκες που δημιουργούν, η ανθρωπολογική οπτική βοηθά στην κατανόηση του πολιτισμικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται.

L’Enchantement dans l’Enseignement

Sotiropoulos, Leonidas & Berthoud-Papandropoulou, Ioanna. 2016, ‘L’Enchantement dans l’Enseignement’. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, vol. 3, no. 2, pp. 54-60.

Αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με την έννοια της “ντροπής” όπως προκύπτουν από την επαφή τους με το κλασσικό μυθιστόρημα “Τρελαντώνης” της Πηνελόπης Δέλτα

Κανελλάκη, Γ. Σωτηρόπουλος, Λ. 2013, ‘Αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με την έννοια της “ντροπής” όπως προκύπτουν από την επαφή τους με το κλασσικό μυθιστόρημα “Τρελαντώνης” της Πηνελόπης Δέλτα ‘. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, τόμος 25, σελ. 75-93

L’Enchantement dans l’Enseignement

Sotiropoulos, Leonidas & Berthoud-Papandropoulou, Ioanna. 2016, ‘L’Enchantement dans l’Enseignement’. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, vol. 3, no. 2, pp. 54-60.

Αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με την έννοια της “ντροπής” όπως προκύπτουν από την επαφή τους με το κλασσικό μυθιστόρημα “Τρελαντώνης” της Πηνελόπης Δέλτα

Κανελλάκη, Γ. Σωτηρόπουλος, Λ. 2013, ‘Αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με την έννοια της “ντροπής” όπως προκύπτουν από την επαφή τους με το κλασσικό μυθιστόρημα “Τρελαντώνης” της Πηνελόπης Δέλτα ‘. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, τόμος 25, σελ. 75-93