Θεατρική έκφραση

Η θεατρική έκφραση μέσα από διάφορες τεχνικές (αυτοσχεδιασμός, δυναμικές εικόνες, αντικειμενοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι, μιμική/ παντομίμα, θέατρο για παιδιά, με παιδιά κ.ά.) είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα παιδευτική που αποδίδει την κοινωνικο-πολιτισμική πραγματικότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Στηρίζεται στη δράση, την εμπειρία, την εικόνα και το κείμενο και δίνει χρόνο και χώρο στους εμπλεκόμενους για (ανα)δημιουργία, έκφραση, κατανόηση και αναστοχασμό.