Κινητικός γραμματισμός

Μέλη του Δικτύου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βασιλική Ρήγα, MA, PhD

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Επικεφαλής Χώρας (Country Lead) της IPLA για τον Κινητικό Γραμματισμό στην Ελλάδα. Έχει πιστοποιηθεί στο “Foundation Course in

Αρχείο

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία


•Δημιουργώντας κινητικά εγγράμματα παιδιά: Πλαίσιο «εργασίας» για εκπαιδευτικούς και προπονητές

•Έλεγχος αξιοπιστίας επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου κινητικού γραμματισμού για παιδιά

•Κινητικός γραμματισμός στην παιδική ηλικία: Ο ρόλος των

Ορισμός

Ο κινητικός γραμματισμός μπορεί να περιγραφεί ως το κίνητρο, η αυτοπεποίθηση, η κινητική ικανότητα, η γνώση και η κατανόηση της αξίας και της ανάληψης ευθύνης για συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου.

Physical

Καλωσόρισες στο Δίκτυο Κινητικού Γραμματισμού στην Ελλάδα

Σκοπός του Δικτύου είναι η συζήτηση, η ανταλλαγή εμπειριών, η επιμόρφωση και η συνεργασία μεταξύ πρακτικής, πολιτικής και έρευνας σε θέματα κινητικού γραμματισμού. Όραμά μας είναι να υποστηρίξουμε όλα τα παιδιά, καθώς και τους ενήλικους, να γίνουν κινητικά εγγράμματα και να επιλέξουν τη διά βίου φυσική δραστηριότητα.
Για την επίτευξη των στόχων του Δικτύου:
•Αναρτάται ενημερωτικό υλικό (άρθρα και έρευνες) σχετικό με τον Κινητικό Γραμματισμό
•Εκπονούνται έρευνες και μελέτες

•Διοργανώνονται επιμορφώσεις και εκδηλώσεις

•Ενισχύονται συνεργασίες μεταξύ των μελών του Δικτύου και μεταξύ διεθνών φορέων.

Μέλη του Δικτύου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βασιλική Ρήγα, MA, PhD

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Επικεφαλής Χώρας (Country Lead) της IPLA για τον Κινητικό Γραμματισμό στην Ελλάδα. Έχει πιστοποιηθεί στο “Foundation Course in Physical Literacy”, στο “Development Workshop in Physical Literacy” και στο “Train the Trainer for the Foundation Course in Physical Literacy” από την IPLA. Έχει δημιουργήσει και συντονίζει το Δίκτυο για τον Κινητικό Γραμματισμό στην Ελλάδα.

Email επικοινωνίας: vriga@upatras.gr

Ευστάθιος Χριστοδουλίδης, PhD, Med, FHEA

Επικεφαλής του προγράµµατος σπουδών BSc (Hons) Sport and Exercise Sciences στο Πανεπιστήµιο UCLan Cyprus όπου επίσης συμπροεδρεύει την Έδρα UNESCO στη Διακυβέρνηση και Κοινωνική

Αρχείο

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία


•Δημιουργώντας κινητικά εγγράμματα παιδιά: Πλαίσιο «εργασίας» για εκπαιδευτικούς και προπονητές

•Έλεγχος αξιοπιστίας επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου κινητικού γραμματισμού για παιδιά

•Κινητικός γραμματισμός στην παιδική ηλικία: Ο ρόλος των διαφορετικών αθλητικών εμπειριών

•The Physical Literacy in Children Questionnaire: Προσαρμογή και έλεγχος εσωτερικής συνέπειας σε ελληνικό πληθυσμό

•Αξιολόγηση του αντιλαμβανόμενου κινητικού γραμματισμού σε παιδιά 4-8 ετών: έλεγχος της σχέσης με το φύλο και την ηλικία

•Έλεγχος αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων του Physical Literacy for Children Questionnaire για παιδιά 4-8 ετών

•Μελέτη του κινητικού γραμματισμού παιδιών σχολικής ηλικίας

•Οδηγός για την κινητική ανάπτυξη του

Ορισμός

Ο κινητικός γραμματισμός μπορεί να περιγραφεί ως το κίνητρο, η αυτοπεποίθηση, η κινητική ικανότητα, η γνώση και η κατανόηση της αξίας και της ανάληψης ευθύνης για συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου.

Physical literacy can be described as the motivation, confidence, physical competence, knowledge and understanding to value and take responsibility for engagement in physical activities for life. (IPLA, 2017)

Ο αγγλικός όρος “Physical Literacy” αποδίδεται στα ελληνικά ως κινητικός γραμματισμός για να μη συγχέεται με τον φυσικό/ πρώτο/ αναδυόμενο γραμματισμό στην πρώτη σχολική ηλικία. Άλλες φορές, όμως, αποδίδεται ως σωματικός γραμματισμός ή/και ως φυσικός γραμματισμός. Περισσότερες πληροφορίες για τον κινητικό γραμματισμό μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της International Physical Literacy Association, στο βίντεο της IPLA: Active for Life και στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό έντυπο.

Καλωσόρισες στο Δίκτυο Κινητικού Γραμματισμού στην Ελλάδα

Σκοπός του Δικτύου είναι η συζήτηση, η ανταλλαγή εμπειριών, η επιμόρφωση και η συνεργασία μεταξύ πρακτικής, πολιτικής και έρευνας σε θέματα κινητικού γραμματισμού. Όραμά μας είναι να υποστηρίξουμε όλα τα παιδιά, καθώς και τους ενήλικους, να γίνουν κινητικά εγγράμματα και να επιλέξουν τη διά βίου φυσική δραστηριότητα.
Για την επίτευξη των στόχων του Δικτύου:
•Αναρτάται ενημερωτικό υλικό (άρθρα και έρευνες) σχετικό με τον Κινητικό Γραμματισμό
•Εκπονούνται έρευνες και μελέτες

•Διοργανώνονται επιμορφώσεις και εκδηλώσεις

•Ενισχύονται συνεργασίες μεταξύ των μελών του Δικτύου και μεταξύ διεθνών φορέων.