Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική

Ο τομέας της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής ξεκίνησε να αναπτύσσεται σχετικά πρόσφατα στη χώρα μας. Μέλη του Εργαστηρίου συμμετέχουν στο Δίκτυο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής (http://panepistimiaki-paidagogiki.gr/), μια πρωτοβουλία καθηγητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει ως στόχο την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δράσεων αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας του διδακτικού έργου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην ιδρυτική συνάντηση του Δικτύου που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 στην Αλεξανδρούπολη από το Εργαστήριο Διδακτικών κι Επαγγελματικών Δεξιοτήτων των Βιοεπιστημόνων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης, μέλη του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης παρουσίασαν τις ερευνητικές δράσεις που έχουν αναπτύξει σε αυτόν τον τομέα και οι οποίες περιλαμβάνουν περισσότερες από είκοσι δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε δύο ερευνητικά προγράμματα.