Σωματικές πρακτικές

Kάθε πολιτισμός και κοινωνία αναπτύσσει τις δικές του σωματικές πρακτικές, οι οποίες συνοδεύουν τόσο την καθημερινή ζωή των ανθρώπων όσο και τις τελετουργίες τους, συνθέτουν την ιστορία τους, καθορίζουν την αντίληψη του κόσμου και του «είναι» τους, προσδιορίζουν την ταυτότητά τους και συμβάλλουν ενεργά στην αγωγή και την εκπαίδευσή τους. Σωματικές πρακτικές συναντάμε στα λαϊκά πανηγύρια, στους παραδοσιακούς εορτασμούς και στα φεστιβάλ, ενώ άλλες σωματικές πρακτικές είναι οι χοροί, τα δρώμενα, τα παιχνίδια, οι διάφορες μορφές αθλητισμού και άσκησης του σώματος, η διακόσμηση των σωμάτων, το καρναβάλι, οι υπαίθριες δραστηριότητες και άλλες πολλές.

Brain Breaks: movement play during the learning process

Riga, V., Zachariadi, K. (2021). Brain Breaks: movement play during the learning process, 28th ICCP World Conference on Play “Time to play? Research, policy and practice”, ICCP, UAM and FED, 8th-9th of July 2021, Universidad Autónoma, Madrid, Spain.

Οδηγός για την κινητική ανάπτυξη του παιδιού (από τη γέννηση μέχρι το δημοτικό σχολείο)

Ρήγα, Β., Θερμού, Α.Ε. (2021). Οδηγός για την κινητική ανάπτυξη του παιδιού (από τη γέννηση μέχρι το δημοτικό σχολείο). Πάτρα: Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών.(http://epee.upatras.gr/ekdoseis(

Brain Breaks: movement play during the learning process

Riga, V., Zachariadi, K. (2021). Brain Breaks: movement play during the learning process, 28th ICCP World Conference on Play “Time to play? Research, policy and practice”, ICCP, UAM and FED, 8th-9th of July 2021, Universidad Autónoma, Madrid, Spain.

Οδηγός για την κινητική ανάπτυξη του παιδιού (από τη γέννηση μέχρι το δημοτικό σχολείο)

Ρήγα, Β., Θερμού, Α.Ε. (2021). Οδηγός για την κινητική ανάπτυξη του παιδιού (από τη γέννηση μέχρι το δημοτικό σχολείο). Πάτρα: Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών.(http://epee.upatras.gr/ekdoseis(