Βάος Αντώνης

Πρόγραμμα επανακατάρτισης των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής σε θέματα φυσικής αγωγής και δραστηριότητας στην προσχολική ηλικία

Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας υλοποιείται από το Φεβρουάριο του 2018 πιλοτικό πρόγραμμα επανακατάρτισης των εκπαιδευτικών της 6ης και 64ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής (αριθμ. 3/13-12-2017 Πράξης) στη φυσική αγωγή και δραστηριότητα στην προσχολική ηλικία. Στην ομάδα υλοποίησης του έργου συμμετέχουν οι: Βασιλική Ρήγα, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, Πολυξένη Κοτρέτσου, Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Αχαΐας και οι Ζαχαρούλα Βοϊνέσκου και Βασιλική Τσαμπάζη, Σχολικοί Σύμβουλοι Προσχολικής Αγωγής Αχαΐας.

Στόχος του προγράμματος επανακατάρτισης είναι ο σεβασμός από τις/τους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής της φυσικής ανάγκης του παιδιού για συνεχή κίνηση και η δημιουργία συνθηκών για την ικανοποίησή της μέσα από την οργάνωση ευέλικτων και ανοικτών δραστηριοτήτων φυσικής αγωγής στο χώρο του νηπιαγωγείου. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιδιώκεται να συμπληρώσουν, να επικαιροποιήσουν ή/και να αναθεωρήσουν γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές πρακτικές αναφορικά με τη φυσική αγωγή, οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη και στη διασφάλιση της ποιότητας της εργασίας τους στο χώρο του νηπιαγωγείου. Διευκολυντικό εργαλείο για την επικοινωνία και εκπαίδευση μεταξύ της ομάδας έργου και της ομάδας των καταρτιζομένων θα αποτελέσει η ηλεκτρονική τάξη «Συν-Κινούμαι» στην πλατφόρμα του εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου “Edmodo”.

Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο διαμορφωτικό σχεδιασμό του με βάση την εσωτερική δυναμική της ομάδας των καταρτιζομένων, την κάλυψη των αναγκών τους, τις συνθήκες εργασίας τους, τις πρότερες γνώσεις και τα στερεότυπά τους, σχετικά με το θέμα της δράσης, και την ανατροφοδότησή τους.

Βάος Αντώνης

O Aντώνης Bάος γεννήθηκε στη Mήλο το 1958. Σπούδασε εικαστικές τέχνες στη Σχολή Καλών Τεχνών της Pώμης και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο: «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Διδασκαλία των Εικαστικών Τεχνών».

Την περίοδο 2007 – 2011 ήταν Καλλιτεχνικός Διευθυντής στα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Ρίου και, από το 2013 έως σήμερα, Συντονιστής στο Εικαστικό Εργαστήριο του Δήμου Πατρέων.

Έχουν εκδοθεί τέσσερα βιβλία του σχετικά με τη διδασκαλία της τέχνης και έχουν δημοσιευτεί εργασίες του σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

Το εικαστικό του έργο έχει παρουσιαστεί σε ατομικές και σε ομαδικές εκθέσεις.

Πρόγραμμα επανακατάρτισης των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής σε θέματα φυσικής αγωγής και δραστηριότητας στην προσχολική ηλικία

Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας υλοποιείται από το Φεβρουάριο του 2018 πιλοτικό πρόγραμμα επανακατάρτισης των εκπαιδευτικών της 6ης και 64ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής (αριθμ. 3/13-12-2017 Πράξης) στη φυσική αγωγή και δραστηριότητα στην προσχολική ηλικία. Στην ομάδα υλοποίησης του έργου συμμετέχουν οι: Βασιλική Ρήγα, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, Πολυξένη Κοτρέτσου, Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Αχαΐας και οι Ζαχαρούλα Βοϊνέσκου και Βασιλική Τσαμπάζη, Σχολικοί Σύμβουλοι Προσχολικής Αγωγής Αχαΐας.

Στόχος του προγράμματος επανακατάρτισης είναι ο σεβασμός από τις/τους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής της φυσικής ανάγκης του παιδιού για συνεχή κίνηση και η δημιουργία συνθηκών για την ικανοποίησή της μέσα από την οργάνωση ευέλικτων και ανοικτών δραστηριοτήτων φυσικής αγωγής στο χώρο του νηπιαγωγείου. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιδιώκεται να συμπληρώσουν, να επικαιροποιήσουν ή/και να αναθεωρήσουν γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές πρακτικές αναφορικά με τη φυσική αγωγή, οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη και στη διασφάλιση της ποιότητας της εργασίας τους στο χώρο του νηπιαγωγείου. Διευκολυντικό εργαλείο για την επικοινωνία και εκπαίδευση μεταξύ της ομάδας έργου και της ομάδας των καταρτιζομένων θα αποτελέσει η ηλεκτρονική τάξη «Συν-Κινούμαι» στην πλατφόρμα του εκπαιδευτικού κοινωνικού δικτύου “Edmodo”.

Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο διαμορφωτικό σχεδιασμό του με βάση την εσωτερική δυναμική της ομάδας των καταρτιζομένων, την κάλυψη των αναγκών τους, τις συνθήκες εργασίας τους, τις πρότερες γνώσεις και τα στερεότυπά τους, σχετικά με το θέμα της δράσης, και την ανατροφοδότησή τους.

Βάος Αντώνης

O Aντώνης Bάος γεννήθηκε στη Mήλο το 1958. Σπούδασε εικαστικές τέχνες στη Σχολή Καλών Τεχνών της Pώμης και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο: «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Διδασκαλία των Εικαστικών Τεχνών».

Την περίοδο 2007 – 2011 ήταν Καλλιτεχνικός Διευθυντής στα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Ρίου και, από το 2013 έως σήμερα, Συντονιστής στο Εικαστικό Εργαστήριο του Δήμου Πατρέων.

Έχουν εκδοθεί τέσσερα βιβλία του σχετικά με τη διδασκαλία της τέχνης και έχουν δημοσιευτεί εργασίες του σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

Το εικαστικό του έργο έχει παρουσιαστεί σε ατομικές και σε ομαδικές εκθέσεις.