Καμπεζά Μ.

Καμπεζά Μαρία

Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών με κατεύθυνση “Διδακτικές Μεθοδολογίες και Εκπαιδευτική Ψυχολογία”, Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από το 2009 Λέκτορας στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και στη συνέχεια Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο “Προσχολική Παιδαγωγική”(Φ.Ε.Κ. 798/25-6-2014 τ. Γ΄). Υπεύθυνη για την οργάνωση και πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών/τριων του ΤΕΕΑΠΗ.

Κοντοπούλου, Μ., Βελλοπούλου, Α., Καμπεζά, Μ., Παναγιώτου, Β., ΨΠροσεγγίσεις της Προσωπικής-Κοινωνικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Νέου Προγράμματος Σπουδών Προσχολικής Αγωγής.

Κοντοπούλου, Μ., Βελλοπούλου, Α., Καμπεζά, Μ., Παναγιώτου, Β., Ψυχίδου, Π., Μπιρμπίλη, Μ. & Παπανδρέου, Μ. (2014). Προσεγγίσεις της Προσωπικής-Κοινωνικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Νέου Προγράμματος Σπουδών Προσχολικής Αγωγής. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 200-210

Καμπεζά Μαρία

Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών με κατεύθυνση “Διδακτικές Μεθοδολογίες και Εκπαιδευτική Ψυχολογία”, Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από το 2009 Λέκτορας στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και στη συνέχεια Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο “Προσχολική Παιδαγωγική”(Φ.Ε.Κ. 798/25-6-2014 τ. Γ΄). Υπεύθυνη για την οργάνωση και πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών/τριων του ΤΕΕΑΠΗ.

Κοντοπούλου, Μ., Βελλοπούλου, Α., Καμπεζά, Μ., Παναγιώτου, Β., ΨΠροσεγγίσεις της Προσωπικής-Κοινωνικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Νέου Προγράμματος Σπουδών Προσχολικής Αγωγής.

Κοντοπούλου, Μ., Βελλοπούλου, Α., Καμπεζά, Μ., Παναγιώτου, Β., Ψυχίδου, Π., Μπιρμπίλη, Μ. & Παπανδρέου, Μ. (2014). Προσεγγίσεις της Προσωπικής-Κοινωνικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Νέου Προγράμματος Σπουδών Προσχολικής Αγωγής. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 200-210