Μέλη

Φύσσα Αριστέα

Η Αριστέα Φύσσα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, με σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Institute of Education του University College London. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην αναπηρία, στην έγκαιρη παρέμβαση, στην ένταξη, στην ποιότητα της ένταξης των παιδαγωγικών προγραμμάτων για παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας και στην ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών με την οικογένεια. Έχει εμπλακεί, ενώ έχει ξεκινήσει να προσεγγίζει και ερευνητικά τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης βρεφοπαιδαγωγών, νηπιαγωγών και άλλων επαγγελματιών. Έχει διδακτική εμπειρία τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Η Αριστέα, επίσης, έχει εργαστεί η ίδια ως νηπιαγωγός ειδικής εκπαίδευσης υποστηρίζοντας παιδιά με αναπηρία στο γενικό νηπιαγωγείο (υπό το σχήμα είτε της παράλληλης στήριξης είτε του τμήματος ένταξης) στο πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων με τους συνομηλίκους τους και τις νηπιαγωγούς γενικής εκπαίδευσης, όπως και σε Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (νυν Κέντρο Διαγνωστικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης). Έχει δημοσιεύσει εργασίες της στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης, όπως: Early Intervention, International Journal of Early Years Education, International Journal of Disability, Development and Education, European Early Childhood Education Research Journal, Frontiers Education και Research in Developmental Disabilities. Το 2023, ορίστηκε συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας για την Έγκαιρη Εκπαιδευτική Παρέμβαση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Στο Τμήμα της, η Αριστέα υποστηρίζει φοιτητές με αναπηρίες και άλλες επιπρόσθετες ανάγκες μέσω της Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας, ενώ προωθεί τη συνεργασία μεταξύ του Τμήματος και των σχολικών κοινοτήτων της Πάτρας αλλά και σχολείων της περιφέρειας της Ελλάδας συμμετέχοντας στην Επιτροπή Υποδοχής Σχολείων.

Βελλοπούλου Αγγελική

H Αγγελική Βελλοπούλου είναι Ε.ΔΙ.Π στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Με βασικές σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής από το Πανεπιστήμιο Προβηγκίας Aix-Marseille I και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει εργαστεί ως νηπιαγωγός σε ιδιωτικά και δημόσια νηπιαγωγεία, ενώ παράλληλα εργαζόταν σε δομές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ενηλίκων. Έχει εξειδικευτεί στο σχεδιασμό-ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν τα Αναλυτικά Προγράμματα και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, τον Διδακτικό Μετασχηματισμό, το παιχνίδι και τη σχέση του με τη μάθηση και διδασκαλία στην εκπαίδευση των παιδιών, τη Διδασκαλία και μάθηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών για παιδιά νηπιαγωγείου, την αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση Νηπιαγωγών. Είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Επιτροπής της ΟΜΕΡ (Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire), επιστημονικής, μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Αρχείο

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία


•Δημιουργώντας κινητικά εγγράμματα παιδιά: Πλαίσιο «εργασίας» για εκπαιδευτικούς και προπονητές

•Έλεγχος αξιοπιστίας επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου κινητικού γραμματισμού για παιδιά

•Κινητικός γραμματισμός στην παιδική ηλικία: Ο ρόλος των

Ορισμός

Ο κινητικός γραμματισμός μπορεί να περιγραφεί ως το κίνητρο, η αυτοπεποίθηση, η κινητική ικανότητα, η γνώση και η κατανόηση της αξίας και της ανάληψης ευθύνης για συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου.

Physical

Καλωσόρισες στο Δίκτυο Κινητικού Γραμματισμού στην Ελλάδα

Σκοπός του Δικτύου είναι η συζήτηση, η ανταλλαγή εμπειριών, η επιμόρφωση και η συνεργασία μεταξύ πρακτικής, πολιτικής και έρευνας σε θέματα κινητικού γραμματισμού. Όραμά μας είναι να υποστηρίξουμε όλα τα παιδιά, καθώς και τους ενήλικους, να γίνουν κινητικά εγγράμματα και να επιλέξουν τη διά βίου φυσική δραστηριότητα.
Για την επίτευξη των στόχων του Δικτύου:
•Αναρτάται ενημερωτικό υλικό (άρθρα και έρευνες) σχετικό με τον Κινητικό Γραμματισμό
•Εκπονούνται έρευνες και μελέτες

•Διοργανώνονται επιμορφώσεις και εκδηλώσεις

•Ενισχύονται συνεργασίες μεταξύ των μελών του Δικτύου και μεταξύ διεθνών φορέων.

PROMEHS: Promoting Mental Health at Schools – Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στα Σχολεία

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης) συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα: Promoting Mental Health at Schools – PROMEHS.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Erasmus + Key Actions 3 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019-2022). Αποσκοπεί στη δημιουργία, εφαρμογή και

Οδηγός για την κινητική ανάπτυξη του παιδιού

Ο Οδηγός για την κινητική ανάπτυξη στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού γράφτηκε με στόχο να βοηθήσει γονείς, εκπαιδευτικούς, φυσιοθεραπευτές και εργοθεραπευτές να παρακολουθήσουν την κινητική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από τη σταδιακή κατάκτηση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων, και

Σωτηρόπουλος Λεωνίδας

Καθηγητής στο αντικείμενο «Πολιτισμική Ανθρωπολογία». D.Phil. (πανεπιστήμιο Οξφόρδης, 1986) με τίτλο: Social Institutions of a Greek village with special interest in Economic Relations”. Διδάσκει στο παρόν Τμήμα από το 1986. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 Δ/τής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Την περίοδο 2007 – 2011 πρόεδρος του Τμήματος. Μέλος: 1/ Royal Anthropological Institute, 2/ Association of Social Anthropologists, 3/ Εταιρεία Κοινωνικών Ανθρωπολόγων.

Ρήγα Βασιλική

  Η Βασιλική Ρήγα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών στο γνωστικό αντικείμενο “Θεατρική έκφραση, ρυθμός και κίνηση στην προσχολική αγωγή”. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Ράικου Νατάσσα

Η Νατάσσα Ράικου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Καθηγήτρια-Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και περισσότερες από ογδόντα επιστημονικές δημοσιεύσεις. Είναι μέλος διαφόρων διεθνών κι ελληνικών επιστημονικών δικτύων, κριτής σε τρία περιοδικά και Review Editor στο περιοδικό Adult Education Critical Issues. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την πανεπιστημιακή παιδαγωγική, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, μετασχηματίζουσα μάθηση, τέχνη και κριτικό στοχασμό. Έχει βραβευθεί με υποτροφία για τη διδακτορική της διατριβή στη μετασχηματίζουσα μάθηση και αισθητική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 2016 βραβεύθηκε από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων για άρθρο της στο Journal of Transformative Education.

Φύσσα Αριστέα

Η Αριστέα Φύσσα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, με σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Institute of Education του University College London. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην αναπηρία, στην έγκαιρη παρέμβαση, στην ένταξη, στην ποιότητα της ένταξης των παιδαγωγικών προγραμμάτων για παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας και στην ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών με την οικογένεια. Έχει εμπλακεί, ενώ έχει ξεκινήσει να προσεγγίζει και ερευνητικά τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης βρεφοπαιδαγωγών, νηπιαγωγών και άλλων επαγγελματιών. Έχει διδακτική εμπειρία τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Η Αριστέα, επίσης, έχει εργαστεί η ίδια ως νηπιαγωγός ειδικής εκπαίδευσης υποστηρίζοντας παιδιά με αναπηρία στο γενικό νηπιαγωγείο (υπό το σχήμα είτε της παράλληλης στήριξης είτε του τμήματος ένταξης) στο πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων με τους συνομηλίκους τους και τις νηπιαγωγούς γενικής εκπαίδευσης, όπως και σε Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (νυν Κέντρο Διαγνωστικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης). Έχει δημοσιεύσει εργασίες της στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης, όπως: Early Intervention, International Journal of Early Years Education, International Journal of Disability, Development and Education, European Early Childhood Education Research Journal, Frontiers Education και Research in Developmental Disabilities. Το 2023, ορίστηκε συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας για την Έγκαιρη Εκπαιδευτική Παρέμβαση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Στο Τμήμα της, η Αριστέα υποστηρίζει φοιτητές με αναπηρίες και άλλες επιπρόσθετες ανάγκες μέσω της Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας, ενώ προωθεί τη συνεργασία μεταξύ του Τμήματος και των σχολικών κοινοτήτων της Πάτρας αλλά και σχολείων της περιφέρειας της Ελλάδας συμμετέχοντας στην Επιτροπή Υποδοχής Σχολείων.

Βελλοπούλου Αγγελική

H Αγγελική Βελλοπούλου είναι Ε.ΔΙ.Π στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Με βασικές σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής από το Πανεπιστήμιο Προβηγκίας Aix-Marseille I και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει εργαστεί ως νηπιαγωγός σε ιδιωτικά και δημόσια νηπιαγωγεία, ενώ παράλληλα εργαζόταν σε δομές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ενηλίκων. Έχει εξειδικευτεί στο σχεδιασμό-ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν τα Αναλυτικά Προγράμματα και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, τον Διδακτικό Μετασχηματισμό, το παιχνίδι και τη σχέση του με τη μάθηση και διδασκαλία στην εκπαίδευση των παιδιών, τη Διδασκαλία και μάθηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών για παιδιά νηπιαγωγείου, την αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση Νηπιαγωγών. Είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Επιτροπής της ΟΜΕΡ (Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire), επιστημονικής, μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Αρχείο

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία


•Δημιουργώντας κινητικά εγγράμματα παιδιά: Πλαίσιο «εργασίας» για εκπαιδευτικούς και προπονητές

•Έλεγχος αξιοπιστίας επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου κινητικού γραμματισμού για παιδιά

•Κινητικός γραμματισμός στην παιδική ηλικία: Ο ρόλος των διαφορετικών αθλητικών εμπειριών

•The Physical Literacy in Children Questionnaire: Προσαρμογή και έλεγχος εσωτερικής συνέπειας σε ελληνικό πληθυσμό

•Αξιολόγηση του αντιλαμβανόμενου κινητικού γραμματισμού σε παιδιά 4-8 ετών: έλεγχος της σχέσης με το φύλο και την ηλικία

•Έλεγχος αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων του Physical Literacy for Children Questionnaire για παιδιά 4-8 ετών

•Μελέτη του κινητικού γραμματισμού παιδιών σχολικής ηλικίας

•Οδηγός για την κινητική ανάπτυξη του

Ορισμός

Ο κινητικός γραμματισμός μπορεί να περιγραφεί ως το κίνητρο, η αυτοπεποίθηση, η κινητική ικανότητα, η γνώση και η κατανόηση της αξίας και της ανάληψης ευθύνης για συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου.

Physical literacy can be described as the motivation, confidence, physical competence, knowledge and understanding to value and take responsibility for engagement in physical activities for life. (IPLA, 2017)

Ο αγγλικός όρος “Physical Literacy” αποδίδεται στα ελληνικά ως κινητικός γραμματισμός για να μη συγχέεται με τον φυσικό/ πρώτο/ αναδυόμενο γραμματισμό στην πρώτη σχολική ηλικία. Άλλες φορές, όμως, αποδίδεται ως σωματικός γραμματισμός ή/και ως φυσικός γραμματισμός. Περισσότερες πληροφορίες για τον κινητικό γραμματισμό μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της International Physical Literacy Association, στο βίντεο της IPLA: Active for Life και στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό έντυπο.

Καλωσόρισες στο Δίκτυο Κινητικού Γραμματισμού στην Ελλάδα

Σκοπός του Δικτύου είναι η συζήτηση, η ανταλλαγή εμπειριών, η επιμόρφωση και η συνεργασία μεταξύ πρακτικής, πολιτικής και έρευνας σε θέματα κινητικού γραμματισμού. Όραμά μας είναι να υποστηρίξουμε όλα τα παιδιά, καθώς και τους ενήλικους, να γίνουν κινητικά εγγράμματα και να επιλέξουν τη διά βίου φυσική δραστηριότητα.
Για την επίτευξη των στόχων του Δικτύου:
•Αναρτάται ενημερωτικό υλικό (άρθρα και έρευνες) σχετικό με τον Κινητικό Γραμματισμό
•Εκπονούνται έρευνες και μελέτες

•Διοργανώνονται επιμορφώσεις και εκδηλώσεις

•Ενισχύονται συνεργασίες μεταξύ των μελών του Δικτύου και μεταξύ διεθνών φορέων.

PROMEHS: Promoting Mental Health at Schools – Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στα Σχολεία

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης) συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα: Promoting Mental Health at Schools – PROMEHS.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Erasmus + Key Actions 3 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019-2022). Αποσκοπεί στη δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για την προώθηση της ψυχικής υγείας σε φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας κι επιχειρεί να συμβάλλει στο γεφύρωμα της έρευνας, με την εκπαιδευτική πρακτική και την εκπαιδευτική πολιτική.

Το PROMEHS είναι το πρώτο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στα σχολεία, που υλοποιείται με τη συνεργασία ερευνητών, φορέων εκπαιδευτικής πολιτικής και επιστημονικών συλλόγων, από 20 Πανεπιστήμια και Υπουργεία σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.promehs.org

Επιστημονική υπεύθυνη:
Μαρία Πούλου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Πανεπιστήμιο Πατρών
http://www.ecedu.upatras.gr/services/site/prosopiko.php?sm=22&teacher_id=104
Τηλ. 2610 969824
e-mail: mpoulou@upatras.gr

Οδηγός για την κινητική ανάπτυξη του παιδιού

Ο Οδηγός για την κινητική ανάπτυξη στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού γράφτηκε με στόχο να βοηθήσει γονείς, εκπαιδευτικούς, φυσιοθεραπευτές και εργοθεραπευτές να παρακολουθήσουν την κινητική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από τη σταδιακή κατάκτηση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων, και να σχεδιάζουν δραστηριότητες που θα τη διευκολύνουν. Για τον λόγο αυτό σχεδιάσαμε τον Χάρτη κινητικής ανάπτυξης ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις κινητικές δεξιότητες που θα πρέπει να έχει κατακτήσει το παιδί μέχρι την είσοδό του στο δημοτικό σχολείο. Ελπίζουμε οι αναγνώστες του Οδηγού να ευαισθητοποιηθούν ως προς τη σημαντικότητα της ομαλής κινητικής ανάπτυξης των παιδιών και να τα ενθαρρύνουν να επιλέγουν να είναι κινητικά δραστήρια από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, διαμορφώνοντας το κατάλληλο, φυσικά δραστήριο περιβάλλον και προσφέροντας ποικιλία δραστηριοτήτων σε καθημερινή βάση.

Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 102380114

Email επικοινωνίας για το βιβλίο:
vriga@upatras.gr

Οδηγός για την κινητική ανάπτυξη του παιδιού (4 downloads )

Σωτηρόπουλος Λεωνίδας

Καθηγητής στο αντικείμενο «Πολιτισμική Ανθρωπολογία». D.Phil. (πανεπιστήμιο Οξφόρδης, 1986) με τίτλο: Social Institutions of a Greek village with special interest in Economic Relations”. Διδάσκει στο παρόν Τμήμα από το 1986. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 Δ/τής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Την περίοδο 2007 – 2011 πρόεδρος του Τμήματος. Μέλος: 1/ Royal Anthropological Institute, 2/ Association of Social Anthropologists, 3/ Εταιρεία Κοινωνικών Ανθρωπολόγων.

Ρήγα Βασιλική

  Η Βασιλική Ρήγα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών στο γνωστικό αντικείμενο “Θεατρική έκφραση, ρυθμός και κίνηση στην προσχολική αγωγή”. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με Δίπλωμα Ειδικότητας στο άθλημα της “Ρυθμικής Αγωνιστικής Γυμναστικής” και Δίπλωμα “Αθλητικής Δημοσιογραφίας” από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1990). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (D.E.A., 1991) και Διδακτορικού Διπλώματος (Doctorat, 1995) στις “Επιστήμες και Θεωρία των Μορφών της Αγωγής” από το Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Επιστημών του Στρασβούργου (U.S.H.S., Γαλλία), καθώς και κάτοχος Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην “Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση” (1999) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) για τις προπτυχιακές σπουδές και της Ακαδημίας του Στρασβούργου για τις μεταπτυχιακές της σπουδές.


  Από το 1997 έχει συνεργαστεί με τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλίας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Αθήνας και πολλά πανεπιστήμια στην Ευρώπη και την Αμερική. Το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016 εργάστηκε για έξι μήνες ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Villanova University, Department of Communication, USA, και εκπόνησε ευρεία έρευνα στο ακαδημαϊκό αντικείμενο των “Performance Studies”. Έχει δουλέψει για πολλά χρόνια ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων και συντονίστρια ευρωπαικών και διεθνών προγραμμάτων, ενώ είναι εμπειρογνώμων και αξιολογήτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Προγραμμάτων Σπουδών στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Από το 2010 είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και το συντονισμό του Παιδικού Φεστιβάλ του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.
(www.childrenfestival.gr).


  Ήταν Επιστημονική Υπεύθυνη (2006-2009) και επιστημονικός συνεργάτης (2000-2009) της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης “Εταιρεία για την Ανάπτυξη και τη Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών” και μέλος της επταμελούς διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής “International Standards Advisory Board” της ISSA (International Step by Step Association). Σήμερα είναι μέλος του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., της ΟΜΕΡ (Organisation Mondiale pour L’Éducation Préscolaire), της ITRA (International Toy Research Association), της Ελ.Επ.Ε.Ψ. (Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ψυχοκινητικής), της IPLA (International Physical Literacy Association), του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και της E.E.E.E. (Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων).


  Από το 2022 είναι επικεφαλής χώρας και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την IPLA για τον Κινητικό Γραμματισμό στην Ελλάδα. Έχει δημιουργήσει και συντονίζει το Δίκτυο για τον Κινητικό Γραμματισμό στην Ελλάδα http://epee.upatras.gr/kinhtikos-grammatismos/.

Ράικου Νατάσσα

Η Νατάσσα Ράικου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Καθηγήτρια-Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και περισσότερες από ογδόντα επιστημονικές δημοσιεύσεις. Είναι μέλος διαφόρων διεθνών κι ελληνικών επιστημονικών δικτύων, κριτής σε τρία περιοδικά και Review Editor στο περιοδικό Adult Education Critical Issues. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την πανεπιστημιακή παιδαγωγική, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, μετασχηματίζουσα μάθηση, τέχνη και κριτικό στοχασμό. Έχει βραβευθεί με υποτροφία για τη διδακτορική της διατριβή στη μετασχηματίζουσα μάθηση και αισθητική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 2016 βραβεύθηκε από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων για άρθρο της στο Journal of Transformative Education.