Μουρίκη Αλεξάνδρα

Μουρίκη Αλεξάνδρα

Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο: “Αισθητική θεωρία και αγωγή” (ΦΕΚ διορισμού: 317/19-5-2011).
Είναι πτυχιούχος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης (τομείς μελέτης: Φιλοσοφία, Αισθητική).
Είναι κάτοχος

Μουρίκη Αλεξάνδρα

Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο: “Αισθητική θεωρία και αγωγή” (ΦΕΚ διορισμού: 317/19-5-2011).
Είναι πτυχιούχος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης (τομείς μελέτης: Φιλοσοφία, Αισθητική).
Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών D.E.A. (τομέας: Φιλοσοφία του Πολιτισμού) του Πανεπιστημίου Paris I-Panthéon-Sorbonne και διδάκτωρ Φιλοσοφίας (Doctorat στη Φιλοσοφία της Τέχνης) του ίδιου Πανεπιστημίου.
Έχει παρακολουθήσει επίσης σεμινάρια εκπαίδευσης στην «Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (2016).
Διδακτικό έργο: Από το 1999 –αρχικά ως λέκτορας και στη συνέχεια ως επίκουρος, μόνιμη επίκουρος και από το 2011 ως αναπληρώτρια καθηγήτρια— διδάσκει στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Αισθητικές θεωρίες, Αισθητική Αγωγή και Ιστορία της Τέχνης. Διδάσκει επίσης το μάθημα ‘Προσεγγίσεις στην αισθητική θεωρία και αγωγή’ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. στην κατεύθυνση “Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση”. Μεταξύ 2008 και 2011 δίδαξε και συντόνισε το μάθημα ‘Αισθητική Αγωγή’ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Χαροκοπείου Παν/μίου “Πολιτισμός και Εκπαίδευση”. Έχει διδάξει επίσης σε προγράμματα εξομοίωσης νηπιαγωγών και δασκάλων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών και Δασκάλων του Παν/μίου του Αιγαίου (1997-1999) και υπήρξε επιστημονική συνεργάτης του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθηνών (1991 – 2007). Διδάσκει επίσης ως μέλος Σ.Ε.Π. στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο το μάθημα ‘Ιστορία των Τεχνών’ στο Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.
Είναι υπεύθυνη της Μονάδας Αισθητικής και Καλλιτεχνικής Αγωγής του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Παν/μίου Πατρών.
Συμμετέχει ως μέλος στη Διεθνή Εταιρεία για την Εκπαίδευση μέσω της Τέχνης (International Society for Education through Art, INSEA), τη Διεθνή Ένωση Αισθητική (International Association for Aesthetics, ΙΑΑ), την Αμερικανική Εταιρεία Αισθητικής (American Society for Aesthetics – ASA), την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αισθητικής (The European Society for Aesthetics, ESA) και την Ελληνική Εταιρεία Αισθητικής.
Είναι κριτής ελληνικών και διεθνών επιστημονικών περιοδικών για τη φιλοσοφία, την εκπαίδευση και τις τέχνες (Δευκαλίων, International Journal of Learning, International Journal of the Arts in Society, κ.ά.)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Η επιστημονική και ερευνητική της δραστηριότητα στρέφεται στους τομείς της φιλοσοφικής αισθητικής και της φιλοσοφίας της τέχνης, της θεωρίας και φιλοσοφίας της αισθητικής αγωγής, στη μελέτη της σχέσης μεταξύ αισθητικής θεωρίας και αισθητικής αγωγής, όπως επίσης και μεταξύ αισθητικής και καλλιτεχνικής αγωγής.