Πούλου Μαρία

PROMEHS: Promoting Mental Health at Schools – Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στα Σχολεία

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης) συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα: Promoting Mental Health at Schools – PROMEHS.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Erasmus + Key Actions 3 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019-2022). Αποσκοπεί στη δημιουργία, εφαρμογή και

Πούλου Μαρία

Διδάσκουσα στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, του Πανεπιστημίου Πάτρας, στη βαθμίδα του Επίκουρου, στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία» (ΦΕΚ διορισμού, τ. Γ’ αρ. φ. 1254, 31/12/2010).

PROMEHS: Promoting Mental Health at Schools – Πρόγραμμα για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στα Σχολεία

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης) συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα: Promoting Mental Health at Schools – PROMEHS.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Erasmus + Key Actions 3 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019-2022). Αποσκοπεί στη δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για την προώθηση της ψυχικής υγείας σε φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας κι επιχειρεί να συμβάλλει στο γεφύρωμα της έρευνας, με την εκπαιδευτική πρακτική και την εκπαιδευτική πολιτική.

Το PROMEHS είναι το πρώτο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στα σχολεία, που υλοποιείται με τη συνεργασία ερευνητών, φορέων εκπαιδευτικής πολιτικής και επιστημονικών συλλόγων, από 20 Πανεπιστήμια και Υπουργεία σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.promehs.org

Επιστημονική υπεύθυνη:
Μαρία Πούλου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Πανεπιστήμιο Πατρών
http://www.ecedu.upatras.gr/services/site/prosopiko.php?sm=22&teacher_id=104
Τηλ. 2610 969824
e-mail: mpoulou@upatras.gr

Πούλου Μαρία

Διδάσκουσα στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, του Πανεπιστημίου Πάτρας, στη βαθμίδα του Επίκουρου, στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία» (ΦΕΚ διορισμού, τ. Γ’ αρ. φ. 1254, 31/12/2010).